VASTUVÕTUKATSED ÜLENURME MUUSIKAKOOLI TOIMUVAD L 1. JUUNIL 2024 KELL 10.00

ÜLENURME MUUSIKAKOOLIS SAAB ÕPPIDA JÄRGMISTEL ERIALADEL:

METSASARV, TROMBOON, TROMPET, EUFOONIUM, KLARNET, SAKSOFON, FAGOTT, FLÖÖT, PLOKKFLÖÖT, OBOE, VIIUL, TŠELLO, KANNEL, KLASSIKALISED LÖÖKPILLID, RÜTMIMUUSIKA LÖÖKPILLID, KLASSIKALINE KITARR (NB! Vastuvõtukatsed klassikalise kitarri erialale toimuvad P 02.06.2024), RÜTMIMUUSIKA KITARR, BASSKITARR, AKORDION, RÜTMIMUUSIKA LAUL, KLAVER

VASTUVÕTUKATSED TOIMUVAD EELREGISTREERIMISEGA. VALI AEG SIIT:

Eelregistreerimine 

TÄIDA AVALDUS JA SAADA DIGIALLKIRJASTATULT: ylle.andreson@ymk.ee 

Sisseastumisavaldus_2024.docx (19.9KB)

NÕUDED SISSEASTUJATELE

PILLIERIALALE ASTUJA:
1. ESITAB 1 LAULU ILMA SAATETA
2. SOORITAB MÄLUTESTI - ÕPETAJA LAULAB VÕI MÄNGIB KLAVERIL ETTE LÜHIKESE MELOODIA, MILLE LAPS JÄRELE LAULAB
3. SOORITAB RÜTMITAJUTESTI - ÕPETAJA KOPUTAB ETTE LÜHIKESE RÜTMIHARJUTUSE, MILLE LAPS JÄRELE KOPUTAB
4. SOORITAB KUULAMISE TESTI - LAPS LAULAB ÕIGES KÕRGUSES JÄRELE ÕPETAJA POOLT MÄNGITUD ÜKSIKUD HELID
***
RÜTMIMUUSIKA LAULU ERIALALE ASTUJA:
ESITAB KATSETEL 2 ERINEVA ISELOOMUGA LAULU. ÜKS NEIST PEAB OLEMA EMAKEELNE JA ÜHT LAULU TULEB ESITADA ILMA SAATETA. SAATE KORRAL VÕTTA KAASA NOOT VÕI FONOGRAMM.

ÕPPEMAKS

Ülenurme Muusikakooli õppemaks ALATES 01.09.2024 ON 50.00 eurot kuus ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini. VABADE KOHTADE OLEMASOLUL TÄISKASVANUÕPPES (ALATES 18. ELUAASTAST) ON KUUTASU 75.00 EUROT.
Õppemaks TASUTAKSE ARVE ALUSEL EELNEVA KUU EEST (SEPTEMBRIKUU EEST OKTOOBRIS; OKTOOBRIKUU EEST NOVEMBRIS jne.). ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE uue kuu 5. kuupäevaks.

KAMBJA Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE592200221068464111
SEB Pank   EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda
RAAMATUPIDAJA AIRIKE FEIRIK poole: 5304 7070/ airike.feirik@kambja.ee.

Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

RAHEL TAMM - vallavalitsuse esindaja
KELLI HANSCHMIDT - lapsevanem
PRIIT PECHTER - lapsevanem
IMBI LUIK - lapsevanem
BIRGIT KÄGU - lapsevanem
PEEP PUIS - õpetaja                                                                               
INGE PÄKK - õpetaja
VILLEM LUBI - õpilaste esindaja                                                                                         

MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS
COVID-19 INFO

Tänu projekti "Igal lapsel oma pill" toetusele on Ülenurme Muusikakooli pillipark rikkam järgmiste instrumentide võrra:
Kontrabass - 2020.a. toetus
Tenortromboon – 2019.a. toetus
Kromaatiline kannel – 2018.a. toetus
Fagott, kornet – 2017.a. toetus  
Kabinetklaver, fagotiino – 2016.a. toetus