VASTUVÕTUKATSED ÜLENURME MUUSIKAKOOLI TOIMUVAD L 1. JUUNIL 2024 KELL 10.00

ÜLENURME MUUSIKAKOOLIS SAAB ÕPPIDA JÄRGMISTEL ERIALADEL:

METSASARV, TROMBOON, TROMPET, EUFOONIUM, KLARNET, SAKSOFON, FAGOTT, FLÖÖT, PLOKKFLÖÖT, OBOE, VIIUL, TŠELLO, KANNEL, KLASSIKALISED LÖÖKPILLID, RÜTMIMUUSIKA LÖÖKPILLID, KLASSIKALINE KITARR, RÜTMIMUUSIKA KITARR, BASSKITARR, AKORDION, RÜTMIMUUSIKA LAUL, KLAVER

VASTUVÕTUKATSED TOIMUVAD EELREGISTREERIMISEGA. VALI AEG SIIT:

Eelregistreerimine 

TÄIDA AVALDUS JA SAADA DIGIALLKIRJASTATULT: ylle.andreson@ymk.ee 

Sisseastumisavaldus_2024.docx (19.9KB)

NÕUDED SISSEASTUJATELE

PILLIERIALALE ASTUJA:
1. ESITAB 1 LAULU ILMA SAATETA
2. SOORITAB MÄLUTESTI - ÕPETAJA LAULAB VÕI MÄNGIB KLAVERIL ETTE LÜHIKESE MELOODIA, MILLE LAPS JÄRELE LAULAB
3. SOORITAB RÜTMITAJUTESTI - ÕPETAJA KOPUTAB ETTE LÜHIKESE RÜTMIHARJUTUSE, MILLE LAPS JÄRELE KOPUTAB
4. SOORITAB KUULAMISE TESTI - LAPS LAULAB ÕIGES KÕRGUSES JÄRELE ÕPETAJA POOLT MÄNGITUD ÜKSIKUD HELID
***
RÜTMIMUUSIKA LAULU ERIALALE ASTUJA:
ESITAB KATSETEL 2 ERINEVA ISELOOMUGA LAULU. ÜKS NEIST PEAB OLEMA EMAKEELNE JA ÜHT LAULU TULEB ESITADA ILMA SAATETA. SAATE KORRAL VÕTTA KAASA NOOT VÕI FONOGRAMM.

ÕPPEMAKS

kambja vallavolikogu määrusega (nr.30/22.02.2023) on Ülenurme Muusikakooli õppemaks 45.00 eurot kuus ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini. VABADE KOHTADE OLEMASOLUL TÄISKASVANUÕPPES (ALATES 18. ELUAASTAST) ON KUUTASU 70.00 EUROT.
Õppemaks TASUTAKSE ARVE ALUSEL EELNEVA KUU EEST (SEPTEMBRIKUU EEST OKTOOBRIS; OKTOOBRIKUU EEST NOVEMBRIS jne.). ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE uue kuu 10. kuupäevaks.

KAMBJA Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE592200221068464111
SEB Pank   EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda
RAAMATUPIDAJA AIRIKE FEIRIK poole: 5304 7070/ airike.feirik@kambja.ee.

Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

RAHEL TAMM
KELLI HANSCHMIDT
PRIIT PECHTER
IMBI LUIK
PEEP PUIS                                                     
INGE PÄKK
BIRGIT KÄGU
VILLEM LUBI                                                                   

MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS
COVID-19 INFO

Tänu projekti "Igal lapsel oma pill" toetusele on Ülenurme Muusikakooli pillipark rikkam järgmiste instrumentide võrra:
Kontrabass - 2020.a. toetus
Tenortromboon – 2019.a. toetus
Kromaatiline kannel – 2018.a. toetus
Fagott, kornet – 2017.a. toetus  
Kabinetklaver, fagotiino – 2016.a. toetus