VASTUVÕTUKATSED ÜLENURME MUUSIKAKOOLI TOIMUVAD L 27.05.2023 KELL 10.00

VASTU VÕETAKSE ÕPILASI ALATES 7. ELUAASTAST.

ERIALAD

AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, KLASSIKALINE KITARR, RÜTMIMUUSIKA KITARR, BASSKITARR, KANNEL, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, OBOE, FAGOTT, KLARNET, SAKSOFON, TROMPET, TROMBOON, METSASARV, EUFOONIUM, TUUBA, LÖÖKPILLID, KLASSIKALISED LÖÖKPILLID, RÜTMIMUUSIKA LAUL, KLAVER 

NÕUDED SISSEASTUMISEL PILLIERIALALE

1. ESITADA 1 LAUL ILMA SAATETA
2. MÄLU TEST - ÕPETAJA LAULAB VÕI MÄNGIB KLAVERIL ETTE LÜHIKESE MELOODIA, MILLE LAPS JÄRELE LAULAB
3. RÜTMITAJU TEST - ÕPETAJA KOPUTAB ETTE LÜHIKESE RÜTMIHARJUTUSE, MILLE LAPS JÄRELE KOPUTAB
4. KUULAMISE TEST - LAPS LAULAB ÕIGES KÕRGUSES JÄRELE ÕPETAJA POOLT MÄNGITUD ÜKSIKUD HELID 

NÄITED LAULUDEST PILLIERIALAL

Sisseastujate laulud.pdf (224.1KB)

NÕUDED SISSEASTUMISEL RÜTMIMUUSIKA LAULUERIALALE

KATSETEL TULEB ESITADA 2 ERINEVA ISELOOMUGA LAULU. ÜKS NEIST PEAB OLEMA EMAKEELNE JA ÜHT LAULU TULEB ESITADA ILMA SAATETA (A CAPPELLA).

ÕPPEMAKS

kambja vallavolikogu määrusega (nr.30/22.02.2023) on Ülenurme Muusikakooli õppemaks
ALATES 1. septembrist 45.00 eurot kuus ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini. VABADE KOHTADE OLEMASOLUL TÄISKASVANUÕPPES (ALATES 18. ELUAASTAST) ON KUUTASU 70.00 EUROT.
Õppemaks TASUTAKSE ARVE ALUSEL EELNEVA KUU EEST (SEPTEMBRIKUU EEST OKTOOBRIS; OKTOOBRIKUU EEST NOVEMBRIS jne.). ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE uue kuu 10. kuupäevaks.

KAMBJA Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE592200221068464111
SEB Pank   EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda
RAAMATUPIDAJA AIRIKE FEIRIK poole: 5304 7070/ airike.feirik@kambja.ee.

Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

COVID-19 INFO
ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

RAHEL TAMM
KELLI HANSCHMIDT
PRIIT PECHTER
IMBI LUIK                           
INGE PÄKK
BIRGIT KÄGU
ATS-ARTUR PLOOMIPUU                                              

MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS

Tänu projekti "Igal lapsel oma pill" toetusele on Ülenurme Muusikakooli pillipark rikkam järgmiste instrumentide võrra:
Kontrabass - 2020.a. toetus
Tenortromboon – 2019.a. toetus
Kromaatiline kannel – 2018.a. toetus
Fagott, kornet – 2017.a. toetus  
Kabinetklaver, fagotiino – 2016.a. toetus