INFO

ÕPPEMAKS

Ülenurme Muusikakooli õppemaks on 30,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini.

VASTAVALT ÜLENURME VALLAVALITSUSE OTSUSELE
TASUTAKSE Õppemaks 10. KUUPÄEVAKS EELNEVA KUU EEST.
ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE 5. KUUPÄEVAks.

Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE032200221028618198
SEB Pank EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda vanemraamatupidaja poole tel. 7502611.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU 
JAANO UIBO - esimees
IMBI LUIK
PRIIT PECHTER
ELAR PLOOMIPUU
PEEP PUIS
KRISTINA VÄHI
INGE PÄKK - õpetaja  

Ülenurme muusikakooli põhimäärus.pdf (110.5KB)