SEOSES ERIOLUKORRAGA TOIMUB ÕPPETÖÖ ALATES 16. MÄRTSIST DISTANTSÕPPENA.

SISSEASTUMISKATSED

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI 
ERIALAD, MIDA SAAB ÕPPIDA

AKORDION, KLAVER, KLASSIKALINE KITARR, BASSKITARR, KONTRABASS, KANNEL, VIIUL, TŠELLO, FLÖÖT, PLOKKFLÖÖT, OBOE, KLARNET, SAKSOFON, FAGOTT, TROMPET, TROMBOON, TUUBA, METSASARV, EUFOONIUM, LÖÖKPILLID, RÜTMIMUUSIKA (ehk POP-JAZZ) LAUL

PILLIERIALA SISSEASTUMISNÕUDED

1. ESITADA TULEB 1 LAUL ILMA SAATETA (valida allpool toodud lauludest);
2. MÄLU TEST - ÕPETAJA LAULAB VÕI MÄNGIB KLAVERIL ETTE LÜHIKESE MELOODIA, MILLE LAPS JÄRELE LAULAB;
3. RÜTMITAJU TEST - ÕPETAJA KOPUTAB ETTE LÜHIKESE RÜTMIHARJUTUSE, MILLE LAPS JÄRELE KOPUTAB;
4. KUULAMISE TEST - LAPS LAULAB ÕIGES KÕRGUSES JÄRELE ÕPETAJA POOLT MÄNGITUD HELID.

LAULUD, MILLEST 1 ESITADA VASTUVÕTUKATSEL

Sisseastujate laulud.pdf (224.1KB)

RÜTMIMUUSIKA (POP-JAZZ) LAULUERIALA SISSEASTUMISNÕUDED

1.LAULUERIALALE SAAB ÕPPIMA ASUDA ALATES 10. ELUAASTAST;
2. KATSETEL TULEB ESITADA 2 ERINEVA ISELOOMUGA LAULU. ÜKS NEIST PEAB OLEMA EMAKEELNE JA ÜHT LAULU TULEB ESITADA ILMA SAATETA (A CAPPELLA). 

EELKLASSI SISSEASTUMISNÕUDED

1.EELKLASSI VÕETAKSE VASTU EELKOOLIEALISED LAPSED;
2. ESITADA TULEB 1 LAUL ILMA SAATETA;
3. NB! EELKLASSI TUNNID TOIMUVAD PILLIÕPPETA. 

ÕPPEMAKS

kambja vallavolikogu määrusega (nr.27/15.05.2018) on Ülenurme Muusikakooli õppemaks alates 2018/2019 õppeaastast 35,00 eurot kuus ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini.

Õppemaks TASUTAKSE ARVE ALUSEL EELNEVA KUU EEST (SEPTEMBRIKUU EEST OKTOOBRIS; OKTOOBRIKUU EEST NOVEMBRIS jne.). ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE uue kuu 5. kuupäevaks.

KAMBJA Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE592200221068464111
SEB Pank   EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda VANEMRAAMATUPIDAJA poole tel. 7502611.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU 
PEEP PUIS - esimees
RAHEL TAMM
IMBI LUIK
PRIIT PECHTER
ELAR PLOOMIPUU
INGE PÄKK                        

MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS

Ulenurme_Muusikakooli_pohimaarus.pdf (376.3KB)